شنبه, ۲۷ دی , ۱۳۹۹

بازدید هیات عمانی از کارخانه شرکت مهندسی سازگان گستر

بازدید هیات عمانی از کارخانه شرکت مهندسی سازگان گستر

۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۶


دیدگاه خود را بیان کنید :

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

Express your opinion :

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*