خدمات پس از فروش سازگان

خدمات پس از فروش که بعنوان یک واحد مستقل با مدیریت و کادر اداری مجزا در شرکت سازگان گستر فعالیت مینماید ، از مجموعه ای ازپرسنل کارامد و ماهر تشکیل شده است .این پرسنل با سابقه های طولانی از ابتدای تاسیس شرکت در این واحد مشغول بکار بوده و بطور مداوم طی آموزشهای دوره ای به روز میشوند. تمامی دستگاه ها با استفاده از سیمولاتورهای مربوطه کالیبره شده و تعمیرات تجهیزات الکترونیکی با بهره گیری از توان علمی موجود در شرکت به راحتی صورت میپذیرد.

 

 همچنین جهت خدمات رسانی در سراسر کشور ، میتوانید با انتخاب دستگاه مورد نظر خود از لیست زیر درخواست خدمات پس از فروش خود را ثبت نمایید

خدمات پس از فروش که بعنوان یک واحد مستقل با مدیریت و کادر اداری مجزا در شرکت سازگان گستر فعالیت مینماید ، از مجموعه ای ازپرسنل کارامد و ماهر تشکیل شده است .این پرسنل با سابقه های طولانی از ابتدای تاسیس شرکت در این واحد مشغول بکار بوده و بطور مداوم طی آموزشهای دوره ای به روز میشوند. تمامی دستگاه ها با استفاده از سیمولاتورهای مربوطه کالیبره شده و تعمیرات تجهیزات الکترونیکی با بهره گیری از توان علمی موجود در شرکت به راحتی صورت میپذیرد.

 همچنین جهت خدمات رسانی در سراسر کشور ، مسیرهای زیر جهت دسترسی سریعتر پیش بینی شده است:

  • شما میتوانید به محض مواجه شدن با هر گونه خرابی با شماره های اختصاصی ۴۴۱۹۳۸۸۸ و یا ۴۴۱۹۳۸۴۰ تماس حاصل فرمایید.
  • پس از اتمام ساعت کاری و یا در روزهای تعطیل ، تلفن ۰۹۱۰۹۸۲۶۸۷۷ جهت تماس در اختیار شما میباشد.
  • ارسال ایمیل به آدرس service@sazgan.com ویا info@sazgan.com
  • تماس با دفتر مرکزی با تلفن ۷۵۹۱۴-۰۲۱

خدمات پس از فروش سازگان

خدمات پس از فروش که بعنوان یک واحد مستقل با مدیریت و کادر اداری مجزا در شرکت سازگان گستر فعالیت مینماید ، از مجموعه ای ازپرسنل کارامد و ماهر تشکیل شده است .این پرسنل با سابقه های طولانی از ابتدای تاسیس شرکت در این واحد مشغول بکار بوده و بطور مداوم طی آموزشهای دوره ای به روز میشوند. تمامی دستگاه ها با استفاده از سیمولاتورهای مربوطه کالیبره شده و تعمیرات تجهیزات الکترونیکی با بهره گیری از توان علمی موجود در شرکت به راحتی صورت میپذیرد.

 همچنین جهت خدمات رسانی در سراسر کشور ، مسیرهای زیر جهت دسترسی سریعتر پیش بینی شده است:

  • شما میتوانید به محض مواجه شدن با هر گونه خرابی با شماره های اختصاصی ۴۴۱۹۳۸۸۸ و یا ۴۴۱۹۳۸۴۰ تماس حاصل فرمایید.
  • پس از اتمام ساعت کاری و یا در روزهای تعطیل ، تلفن ۰۹۱۰۹۸۲۶۸۷۷ جهت تماس در اختیار شما میباشد.
  • ارسال ایمیل به آدرس service@sazgan.com ویا info@sazgan.com
  • تماس با دفتر مرکزی با تلفن ۷۵۹۱۴-۰۲۱