info@sazgan.com

۹۸-۹۳۸-۲۸۴۲۳۶۱+

۷۵۹۱۴ -۰۲۱

۰۲۱-۲۲۲۵۰۶۶۴

info@sazgan.com

۹۸-۹۳۸-۲۸۴۲۳۶۱+

۷۵۹۱۴ -۰۲۱

۰۲۱-۲۲۲۵۰۶۶۴

طرح پیشگیرانه

همچنین شرکت سازگان گستر ، جهت افزایش رضایت مندی ، طرحی را به منظور واکسینه کردن سیستم های نصب شده دنبال مینماید. در این طرح نماینده خدمات پس از فروش طی بازدیدهای دوره ای از دستگاههای نصب شده علاوه بر کنترل عملکرد دستگاه و آموزشهای مکرر(در صورت نیاز) ، هشدارهای لازمه جهت پیشگیری را گزارش مینماید. در این طرح که برای دستگاههای با نصب طولانی بسیار مفید میباشد،امکان ارتقا سیستم و یا تعویض بعضی قطعات بررسی گشته ودر صورت نیاز، با هزینه اندک سعی در افزایش طول عمر دستگاه میشود.