مانیتور علائم حیاتی

مانیتور علائم حیاتی چیست؟

مانیتور علائم حیاتی چیست؟ مانیتور علائم حیاتی دستگاه ایی الکترونیکی است که برای نظارت بر عملکرد بدن بیمار در مراقبت های پزشکی استفاده می شود. این دستگاه می تواند محدوده…