مانیتور علائم حیاتی

مانیتور علائم حیاتی چیست؟

مانیتور علائم حیاتی چیست؟ مانیتور علائم حیاتی دستگاه ایی الکترونیکی است که برای نظارت بر عملکرد بدن بیمار در مراقبت های پزشکی استفاده می شود. این دستگاه می تواند محدوده…

محصولات سازگان گستر

محصولات سازگان گستر

شرکت سازگان گستر شرکت سازگان گستر، یک شرکت مستقر در تهران که در سال 1372 تأسیس شد، از ابتدا فعالیت خود را بر روی طراحی و ساخت مانیتورهای مراقبت از…