info@sazgan.com

۹۸-۹۳۸-۲۸۴۲۳۶۱+

۷۵۹۱۴ -۰۲۱

۰۲۱-۲۲۲۵۰۶۶۴

info@sazgan.com

۹۸-۹۳۸-۲۸۴۲۳۶۱+

۷۵۹۱۴ -۰۲۱

۰۲۱-۲۲۲۵۰۶۶۴

مقالات
UserMaster_sazganteam

چگونه اینترنت اشیا در مانیتورینگ علائم حیاتی بیمار از راه دور و مدیریت بیماری های مزمن انقلابی ایجاد می کند

چگونه اینترنت اشیا درمانیتورینگ علائم حیاتی بیمار از راه دور و مدیریت بیماری های مزمن انقلابی ایجاد می کند چگونه دستگاه‌های مراقبت‌های بهداشتی IoT نحوه نگاه

Read More »
A comprehensive guide: patient monitoring devices
مقالات
UserMaster_sazganteam

راهنمای انتخاب دستگاه های نظارت بر بیمار و مانیتورینگ علائم حیاتی

دستگاه‌های نظارت بر بیمار (مانیتورینگ علائم حیاتی) مجموعه‌ای از سیستم‌ها و یا فرآیندهایی هستند که ارائه‌دهندگان خدمات مراقبتی بیمار را قادر می‌سازند بر سلامت شخص نظارت داشته باشند.

Read More »